Sau khi Miner gia nhập Bayern trong tuần này, Bayern sẽ lắng nghe lời đề nghị mới của Live Go88 do Barcelona cung cấp cho Lavan.Barcelona dự kiến ​​sẽ đưa ra một báo giá của 40 triệu điều khoản cố định+10 triệu điều khoản nổi và hai câu lạc bộ sẽ gặp nhau vào tuần tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *