Theo soi kèn Cá Độ , thiếu niên đào tạo thanh niên Bayern Rhein đã xác nhận vương miện mới.Được biết, vì thử nghiệm axit nucleic đào tạo thanh niên Bayern là tích cực, hiện tại không có người chơi trẻ và đào tạo đầu tiên của Bayern.Trong khóa đào tạo của Bayern ngày hôm nay, chỉ có 6 người chơi tham gia và họ là Toroso, Roca, Richariz, Qu Sanl, Urrei và Fruchtel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *