Vào sáng sớm sáng nay, Bayern đã đánh bại Kievy Dina Mo 2-1 ở vòng bảng Champions League.Người quan sát kỹ thuật Lian Lian Duzan Fitzel Ou-Fa Lian nhận xét: “Anh ta chiếm Bayern bên trái, chủ yếu trong cuộc tấn công và đạt được chiến thuật tấn công của Bayern, nghĩa là để bên phải bị quá tải và sử dụng bên trái trong các cuộc phản công để sử dụng bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái ở bên trái, và bên trái. Lujin Tai Game Kubet tấn công. “” Anh ta không bao giờ dừng lại, luôn chuẩn bị hỗ trợ các đồng đội trong cuộc tấn công. “

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *