Theo các báo cáo truyền thông ở phía trước Ý, Juventus và Bayern Munich đang tìm kiếm các giao dịch cho người chơi hoán đổi và các mục tiêu của giao dịch là Dibara và J Luo.Nó được báo cáo rằng điều này không phải là không có căn cứ, và các khu vực cao cao đã tổ chức một cuộc họp không chính thức để thảo luận về khả năng giao dịch.Tuy nhiên, hai bên chưa chính thức được trích dẫn. Bước vào hoạt động thực chất có thể đợi đến mùa hè tới.(Ming W88 Hồng Kông Còi sao)

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *