Theo xác nhận chính thức của Bayern Munich, nước mắt dây chằng phải của Toro cần phải dừng lại trong vài tháng. Dự kiến ​​thời gian sẽ được sắp xếp vào Chủ nhật để thực hiện phẫu thuật. Mắt cá chân của Rafinia sẽ bị thương và dự kiến ​​sẽ nghỉ ngơi trong vài tuần.Trong Bundesliga của Bayern, chống lại Leverkusen, Toroso ngã xuống đất với bên kia. Sau đó, sau khi bác sĩ của nhóm kiểm tra kiểm tra, anh ta đã đưa anh ta ra khỏi địa điểm.Rafinia được bước lên mắt cá chân trực tiếp từ phía sau Bellarai, và sau đó bị trọng tài trừng phạt trực tiếp.(Stutu Old Orange)

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *