Trong một cuộc phỏng vấn với “Tin tức hình ảnh thể thao”, Giám đốc thể thao Bayern Salihamiji nói rằng nếu có những người chơi có thể giúp Bayern trên thị trường, họ sẽ bắt đầu trong cửa sổ mùa đông.Về khả năng cửa sổ mùa đông, Salihami Jiji nói: “Nếu có một số phong trào trên thị trường, thái độ của chúng tôi là những gì chúng tôi phải làm. Nếu có một người chơi có thể giúp chúng tôi trong thời gian ngắn hoặc trung hạn và dài hạn, Sau đó, chúng ta có thể giúp chúng ta, sau đó chúng ta có thể giúp chúng ta, sau đó chúng ta có thể giúp chúng ta, sau đó chúng ta có thể giúp chúng ta, sau đó chúng ta có thể giúp chúng ta, sau đó chúng ta có thể giúp chúng ta Anh ta sẽ ký hợp đồng với anh ta.Afangso Davis là viện trợ mùa đông đầu tiên của Bayern. Anh ấy đã được đào tạo với Bayern kể từ tháng 11. Anh ấy sẽ có thể chơi vào tháng 1 năm sau.

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *