Ngày 4 tháng 8. Barcelona vừa công bố trên trang web chính thức rằng câu lạc bộ và Bayern đã trở nên phù hợp với việc chuyển giao tiền vệ của Chile Bidar.Barcelona sẽ ký hợp đồng với Pidal trong ba năm và BIDAL sẽ nhận được một cuộc kiểm tra y tế ở Barcelona trong vài ngày tới.

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *