Bayern chính thức tuyên bố rằng Haina sẽ tiếp tục là chủ tịch của Câu lạc bộ Bayern.Bayern chính thức tiết lộ rằng tại Hội nghị thường niên Bayern hôm nay, chủ tịch hiện tại Haina đã giành được 83,3%lợi thế áp đảo, và ông sẽ tiếp tục làm Chủ tịch Bayern.HAINA 68 -y -old có bằng thạc sĩ về kinh tế. Ông đã làm việc tại Adidas trong một thời gian dài và trở thành chủ tịch Hội đồng Adidas năm 2001.Ông trở thành chủ tịch của Ban giám sát Bayern vào năm 2014 và Chủ tịch Câu lạc bộ Bayern năm 2019.Haina cũng nói: “Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự tin tưởng của bạn. Tôi sẽ không làm bạn thất vọng.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *