Vào lúc 3 giờ sáng ngày 15 tháng 9, Giờ Bắc Kinh, nhóm Champions League Sai Bayern vs Barcelona.Bayern đã công bố danh sách chống lại Barcelona: Thủ môn: 1-Neuer, 26-Urreich, Hậu vệ 36-Frucht: 2 in Pamekano, 3-Omar-Richariz, 4- 4- Juller, 5-Paval, 6-Kimish, 19-Afangso -Davis, 20-SA Keo Truc Tuyen Tren M88 er, 21-Lucas-Elnan Des, 23-Qucy, 44-Stanisic Mer Nghịch lý 18-SABCE, 22-ROCA, 42-Musicia: 7-Genabri, 9-Laivan, 10-Saane, 11-Coman, 13-Schopo Motin, 25-Muller, 40-Malik Tilman

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *