Theo “bức ảnh”, Bayern đang liên lạc với người chơi về tương lai của Paval và sau đó hy vọng sẽ nâng vị trí của mình trong đội. Tê Lươ Cá Cỷc Hợp đồng của Paval và Bayern sẽ hết hạn vào năm 2024 và nó có thể xảy ra với việc đổi mới của nhóm hoặc chuyển sang nhóm.Được biết, với sự ra đi của Juller, Paval hy vọng sẽ trở thành trách nhiệm của người bảo vệ khởi đầu thường lệ của Bayern và nhận trách nhiệm của nhà lãnh đạo quốc phòng, nhưng Bayern có kế hoạch trao vai trò cho Derecht sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *