Theo chuyên gia chuyển nhượng Skira, Tuchl và Juventus đã không liên lạc.Trong Twitter cá nhân, Skira nói: “Mặc dù có những tin đồn liên quan trước đây, nhưng không có mối liên hệ nào giữa Tumhl và Juventus. Ngoài ra, Tuchl có thể là mục tiêu của Bayern. B> Thay thế. “Skira sau đó nói rằng Skyda sẽ tiếp tục huấn luyện ở Inter, và Allegri sẽ tiếp tục huấn luyện tại Juventus.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *