Theo báo cáo “Ảnh”, cựu nhân viên J? RG bạch Kim Kim Rồng Bạch Kim Neubauer đã chết vì khối u não vào sáng ngày 4 tháng 11, giờ địa phương.J? RG Neubauer từ lâu đã là người đại diện của Glazka trong một thời gian dài, và sau đó nghỉ hưu do các vấn đề sức khỏe cá nhân.Năm 2002, đặc vụ đã thăng cấp Sebastian-Disler tham gia Bayern từ Hertellin, Berlin; năm 2011, ông cũng đã thăng cấp Boateng để chuyển từ Manchester City để tham gia Bayern.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *