Tài khoản Twitter Bayern nổi tiếng Imiasanmia cho biết sau khi kết hợp các tin nhắn Naglsman và các báo cáo truyền thông khác nhau rằng Gretzka có thể cần thực hiện phẫu thuật.Vào đầu tháng 12, thẻ Gretz Kuku bị thương nặng. Ông đã tiến hành khóa đào tạo riêng trong 2 ngày trong tuần này, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn vào thứ năm.Sau đó, Gretzka đã tiến hành quét MRI và kết quả cho thấy anh ta có thể cần phải thực hiện phẫu thuật, nhưng nó vẫn chưa đưa ra quyết định.Sự thiếu hụt nhân viên gần đây của Bayern là rõ ràng, trong đó Neuer, Lucas-Elnands, Costan, Sane, Torioso, Richariz, Afangso Davis, Qucyci, Qucyci, Quati do sự bùng phát, muối và Schopo .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *