Phóng viên Toni Juanmarti và Albert Roge, Laivan hứa với Barcelona rằng trích dẫn 40 triệu euro có thể hoàn thành việc chuyển nhượng.Nguồn gốc của Vô Link W88 cho biết Barcelona tin rằng họ đã trích dẫn 40 triệu euro đã đạt được các cam kết.Mặc dù Bayern luôn từ chối, Barcelona vẫn lạc quan.

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *