Phóng viên thế giới Rogrtorelló News, Bayern cũng dự định miễn cho Chelsea bảo vệ trở lại Astilikita.Phóng viên tiết lộ: “Ngoài Barcelona, ​​Bayern còn cố tình ký hợp đồng với người bảo vệ phía sau của Chelsea 32. . “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *