Phóng viên người Đức Kerryhau News, Na Shuai đã thực hiện nhiều cuộc gọi với Mane và tin rằng Mane có thể cùng tồn tại với Genabri.Phóng viên tiết lộ rằng việc chuyển nhượng của Mane không liên quan trực tiếp đến tương lai của Genabri.Na Shuai đã kết hợp hai người vào kế hoạch vào mùa tới, và anh tin rằng hai người chơi có thể cùng tồn tại trên sân.Na Shuai đã đồng ý giới thiệu Mane.Như trước khi giới thiệu Mazravi, anh ta đã vào soi cầu 666 rồng bạch Kim khi anh ta giới thiệu nó. Nashuai cũng tích cực tham gia các cuộc đàm phán với Mane và có một cuộc đối thoại trực tiếp với bờm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *