Tin tức “Photo”, Bayern đã hỏi Genabri cho 40 triệu euro vào mùa hè này.Các phương tiện truyền thông rút tiền Kubet tiết lộ rằng Bayern yêu cầu Genabri vào mùa hè này là khoảng 40 triệu euro.Genabri 26 tuổi chỉ còn một năm nữa. Được báo cáo rằng Real Madrid và Arsenal có ý định giới thiệu anh ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *