Theo Tin tức hình ảnh thể thao, Thống chế Bayern Nagersman đã thực hiện hệ thống tích hợp trong đào tạo. m.188bet Các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Nashuai hiện đang triển khai hệ thống tích hợp trong đào tạo và người chơi sẽ nhận được điểm dựa trên hiệu suất.Nếu hai người chơi khó được gửi đến người sẽ được gửi trước trận đấu, người chơi có điểm cao cuối cùng sẽ có cơ hội bắt đầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *