Inter, Bayern, Barcelona và Bilson ở cùng một nhóm ở Champions League, và huấn luyện viên Xiao Yinjigai bày tỏ quan điểm của mình.Xiaoyinzagi nói: “Champions League là một sự kiện danh tiếng cao và chúng tôi sẽ gặp một người tổ chức rất mạnh mẽ và tốt. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng phương pháp dào chi tiết, bởi vì chúng tôi biết rằng không dễ dàng và khó dự đoán kết quả ở cấp độ này. “” Chúng tôi là Inter Milan, chúng tôi sẽ tràn đầy đam mê cho vòng bảng đánh bại). “

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *