Robben 37 -y -old đã đăng một bài đăng trên tài khoản truyền thông xã hội cá nhân của mình và chính thức chia tay Grononen.Robben đã quyết định nghỉ hưu một lần nữa.Robben đã viết: “Cảm ơn bạn vì sự chào đón nồng nhiệt của bạn và tất cả các phước lành của bạn. Và một huyền thoại tuyệt vời! Cảm ơn Robben, cảm ơn bạn đã cho chúng tôi tham gia! “

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *