Vào năm 2018, Đại học Brenryk ở Đức đã đưa ra một “nghiên cứu về câu lạc bộ phổ biến nhất ở Đức”. Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát.Theo nghiên cứu, mặc dù Bayern Munich nổi bật và có một số lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới, nhưng chỉ có 30,3%số người được hỏi ở Đức là “rất tốt” đối với Bayern. Bayern xếp hạng tất cả Bundesliga và Bundesliga trong cuộc khảo sát này. 36 câu lạc bộ.Và Bundesliga Freiburg đã đạt được sự hỗ trợ của 67,92%người hâm mộ, và nó rất phổ biến.(Serienal)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *