Theo báo cáo “Ảnh” của Đức, huấn luyện viên mới của Bayern, Kovac sẽ triển khai tốt hơn phòng chống chấn thương của người chơi sau khi nhậm chức. Đội giới thiệu khoa học và công nghệ mới để ngăn ngừa chấn thương cơ bắp trong mùa giải mới. kubet ngắn hợp phát Không Bayern Bayern Munich đã bị ảnh hưởng bởi chấn thương trong những năm gần đây, đặc biệt là các cựu chiến binh Robben, thường bị ảnh hưởng bởi chấn thương cơ bắp. Nó rất nghiêm trọng. Sự xuất hiện của chấn thương đã giảm thông qua xoay vòng.Theo báo cáo truyền thông, Bayern sẽ giới thiệu các công nghệ mới để ngăn ngừa chấn thương cơ bắp. Bằng cách thu thập máu của người chơi để phát hiện giá trị creatine kinase, giá trị này liên quan trực tiếp đến chấn thương cơ bắp của người chơi. Đội có thể tránh chấn thương thông qua xoay vòng.(Ingris)

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *