“Gói” tiết lộ rằng phí tài trợ sau khi gia hạn Bayern và Đức sẽ tăng lên 50 triệu euro.Bayern đã hợp tác với nhà tài trợ của câu lạc bộ Viễn thông Đức trong 20 năm và Bayern chính thức tuyên bố rằng hai bên đã gia hạn cho đến năm 2027.”Người chơi Xố SW New88 tiết lộ rằng các nhà tài trợ do Đức cung cấp mỗi năm sẽ tăng thêm 5 triệu euro để đạt 50 triệu euro mỗi năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *