Theo “Picking”, Bayern đã không có kế hoạch tuyển dụng vào tháng 1, nhưng nhóm có thể rời đi.Cửa sổ chuyển nhượng mùa đông sắp mở. Bảng “gói” Guy Ký W88 cho thấy Bayern không có kế hoạch tuyển dụng trong tháng này.Tuy nhiên, Bayern có thể có những người chơi rời khỏi đội. Ứng cử viên đầu tiên rời đi là Qu SANGS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *