Theo truyền thông “Sport1” của Đức, Zilkze gần với việc chuyển sang Bologna và Bayern sẽ giữ được khả năng ký hợp đồng với anh ta trong tương lai.Các phương tiện truyền thông Kubet88 Kim tiết lộ rằng Zilkze sẽ chuyển sang Bologna với 8,5 triệu euro, và Stuttgart đã rút khỏi cuộc thi.Bayern và Bologna đã được đàm phán chuyên sâu, chỉ để lại những chi tiết cuối cùng được hoàn thiện.Zirkezer đã đạt được thỏa thuận với Bologna về các điều khoản cá nhân của mình và được báo cáo rằng hai bên sẽ ký hợp đồng trong 5 năm.Ngoài ra, quản lý cấp cao của Bayern tin rằng tiềm năng của Zilkze và tin rằng anh ta có thể giúp đội trong tương lai.Giống như chuyển nhượng của Quixi, Bayern vẫn giữ tùy chọn mua lại.Nếu Bologna nhận được một trích dẫn về Zilkze, Bayern có quyền phù hợp và từ bỏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *