Phóng viên người Đức Sloomplettenberg News, Mane Transfer Bayern sẽ có thể đạt được một chuyến đi và dự kiến ​​phí chuyển nhượng sẽ là 30 đến 40 triệu euro+tiền thưởng.Phóng viên tiết lộ: “Tôi đã nói rằng chuyển nhượng của Madai sẽ thành công. Nhưng nó sẽ không được hoàn thành trong vài giờ hoặc hai ngày tới, và có một số quy trình để đi. Các cuộc đàm phán về phí chuyển nhượng đang được tiến hành. Giải pháp được dự kiến. Đó là 300 CUA Hang Sòng bạc Hoàng gia 0.000 đến 40 triệu euro phí chuyển nhượng cơ bản+tiền thưởng. “” Mane vẫn muốn tham gia Bayern và chỉ muốn tham gia Bayern. Khi tôi đến Mane, Tôi hy vọng sẽ tìm kiếm những thách thức mới. Với sự tham gia của Dias và Nun, Liverpool cũng đã tìm thấy hai người thay thế đủ điều kiện. “

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *