Vòng Virtue W88 H trong Liên đoàn Quốc gia ở tất cả các cấp, nhiều người hâm mộ đã theo dõi nền tảng để kéo các biểu ngữ để chống lại World Cup Qatar, bao gồm Dort vs Bohon, Berlin Hetar vs Bayern, Dussellf vs Saint Pauli chờ đợi.Bayern Fan Banner chỉ trích các vấn đề nhân quyền của Lao động Qatar: 15.000 người đã chết trong 5760 phút.xấu hổ!

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *