Theo báo cáo “Gói”, Giám sát viên Bayern sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày mai và công việc của Naglsman sẽ được đánh giá và kết thúc trong mùa này.Ngoài ra, tình trạng tài chính của câu lạc bộ và đổi mới tại fa88 câu lạc bộ , tiền lương, tuyển dụng và người chơi sẽ được thảo luận.Ngoài ra, một cuộc họp với nhóm huấn luyện viên đã được sắp xếp. Được báo cáo rằng cuộc họp là phân tích toàn diện hiệu suất của đội, bao gồm chiến thuật, phương pháp đào tạo, thành phần nhân sự và giảm hiệu suất của đội trong nửa sau của mùa giải. Chủ đề của.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *