Các “ảnh” truyền thông Đức báo cáo rằng Barcelona không muốn gửi một đề nghị mới cho Bayern đến Levan.Theo báo cáo, Barcelona sẽ kiếm được hơn 200 triệu euro sau khi bán một số quyền phát sóng. Hiện tại họ có đủ tiền để đủ khả năng giới thiệu chuyển nhượng của Levan, nhưng họ không muốn gửi thêm lời đề nghị tới Laivan cho Bayern.Báo giá trước đây của Barcelona là 40 triệu euro phí chuyển nhượng cố định cộng với 5 triệu tiền thưởng nổi Euro, nhưng điều này quá thấp đối với các yêu cầu của Bayern. Bayern đã sẵn sàng để nói chuyện.”Bức ảnh” nói rằng điều này được chuyển đến nhà nước trì trệ và Levan phải trở về Phố Saibena để được đào tạo vào ngày 12 tháng 7.Các cảnh đào tạo có thể đang đến gần hơn.

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *