Theo phương tiện truyền thông của Pháp RMC Sport, Paris đã hoàn tất hậu vệ Bayern Belnat, và họ và Bayern đã đạt được thỏa thuận về phí chuyển nhượng 15 triệu euro.Nhưng có báo cáo rằng Paris vẫn đang theo dõi một tình huống khác của một yêu thích khác.Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây đã báo cáo rằng Guerpe-Louis xương sống của Madrid rất mong muốn rời khỏi đội, và có khả năng là gia đình tiếp theo là Paris.RMC chỉ ra rằng Paris đang chú ý đến tình hình của Felipe Louis cộng Tác viên Kubet , đó là lý do tại sao Paris không ký Belnat.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *