Trung tâm Bayern Laiwan đã được phỏng vấn cách đây không lâu, nói rằng ông đã thông báo cho giám đốc thể thao Sali không muốn gia hạn hợp đồng của mình.Ryan nói: “Tôi có thể xác nhận rằng tôi đã có một cuộc đối thoại với Sali và thông báo cho bên kia: Tôi đã đưa ra quyết định và sẽ không gia hạn hợp đồng với Bayern.” “Bây giờ cả hai chúng tôi cần xem xét tương lai, chúng tôi sẽ tìm kiếm Giải pháp tốt nhất cùng nhau. “” Nếu Bayern từ chối tất cả các đề nghị? Tất nhiên, tôi vẫn có một năm hợp đồng. Nhưng tôi đã nói rằng chúng ta phải tìm kiếm các giải pháp tốt nhất cho hai bên, và chúng ta sẽ chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra. , nếu có một trích dẫn, chúng ta phải xem xét điều này, và Câu lạc bộ Bayern cần phải giống nhau. Cả hai bên cần xem xét tương lai. Tôi chỉ có thể nói rất nhiều. Levan cũ đã chấp nhận lời mời ba năm từ Barcelona.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *