Phóng viên “chọn” Georg Holzner News, cửa sổ mùa đông Bayern chưa sẵn sàng để trích dẫn, trọng tâm sẽ được đổi mới.Phóng viên tiết lộ: “Sau khi đổi mới Urrei và Stanisic, Bayern sẽ là tương lai của Lakas, Paval và Schopo Motin trong bước tiếp theo. Hợp đồng hiện tại của Shu Bo Motin sẽ hết hạn vào mùa hè.Các hợp đồng của Lucas và Paval 26 -Year sẽ hết hạn vào năm 2024 công cụ hack sòng bạc ku .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *