Theo báo cáo “Thể thao”, nếu Bayern không thể gia hạn Koman trước Ming Xia, họ có thể cố gắng giới thiệu Dembele như một người thay thế.Được báo cáo rằng Bayern vẫn đang cố gắng gia hạn hợp đồng với Koman, nhưng nếu vẫn không thể đạt được thỏa thuận về vấn đề gia hạn trước khi Mingxia, Bayern sẽ chọn bán coman ở Mingxia, vì đây là để có phí chuyển nhượng về phí chuyển nhượng của Coman, cơ hội cuối cùng.Trong trường hợp này, việc giới thiệu tiền đạo của Barcelona, ​​Dengbei sẽ trở thành một kế hoạch thay thế thay vì Coman, và Salihami Jimi Jimiji và Dembele duy trì mối quan hệ tốt và gần gũi tại ae888 .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *