Gần đây, Ramenig cao cấp của Bayern đã được phỏng vấn bởi “Aspen”. Ông đã nói về khả năng của Bayern khi ký hợp đồng với bộ phận nội thất của Harland cạnh tranh để đấu giá của Harland.Khi nói về ngôi sao tỏa sáng trên Bundesliga, Ramenig nói: “Bộ phận âm nhạc nội thất đã được xếp hàng để thuyết phục Harland và người đại diện của anh ta. Cao nhất, vì phí chuyển nhượng của Harland đã được cố định (có một số tiền được thanh lý). Tôi nghĩ rằng việc ký kết Harland là không thực tế đối với bất kỳ câu lạc bộ Bundesliga nào, thậm chí là Bayern. “

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *