Theo Laia Tudel, một phóng viên của Gatai Radio, mục tiêu hiện tại của Barcelona là để Fiti bắt kịp với các đội bóng ti l ược để chiến đấu với Bayern.Phóng viên cho biết: “Câu lạc bộ đang cố gắng đảm bảo rằng Fati đã bắt kịp với Bayern của Barcelona. Mặc dù cơ hội này không lớn. E, sân khấu nhà đối mặt với Barcelona.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *