Theo nhà báo người Ý Romeno, Bayern đã đạt được thỏa thuận bằng miệng với Mane theo các điều khoản cá nhân của mình, và các cuộc đàm phán với Liverpool cũng sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng.Hợp đồng giữa Mane và Liverpool sẽ hết hạn vào năm 2023 và Bayern dự định sẽ gọi nó là vào mùa hè này. NHÀ Cáibbet Romano đã chỉ ra rằng Bayern đã chuẩn bị một hợp đồng ba năm cho bờm, và hai bên đã đạt được thỏa thuận bằng lời nói toàn diện về các điều khoản cá nhân.Các cuộc đàm phán của Bayern với Liverpool cũng sẽ bước vào giai đoạn cuối cùng và các lớp phủ Bundesliga sẽ gửi lời đề nghị mới.Liverpool biết rằng Mane muốn tham gia Bayern, và việc chuyển nhượng này rất gần với thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *