Theo “bức ảnh”, Kimishi đã thực hiện tốt trong đào tạo, và nó có khả năng bắt đầu trận chiến.Các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Kimish có thể bắt đầu trận chiến.Tiền vệ này rất xúc động trong đào tạo ngày nay và tràn đầy sức mạnh.Anh ấy đã thực hiện rất tích cực, chỉ đạo các đồng đội của mình, ăn mừng các mục tiêu và chơi W88 NTC với các đồng đội, không vắng mặt trong hai tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *