“Bài đăng” đã phá vỡ tin tức hôm nay rằng Ronaldo, Mendes và Bayern đã gặp nhau vào tuần trước, và Farke đã đồn đại.”Bài đăng” nói rằng vì chấn thương của Mane+Shubo Motin là không chắc chắn trong tương lai, Bayern đã coi Cristiano Ronaldo đã ký hợp đồng và hai bên đã gặp nhau vào tuần trước. xiồn 2 r ng bạch Kim Rumors Farke: Bayern và Montez đã gặp là giả, và Bayern không quan tâm đến việc ký hợp đồng với Ronaldo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *