“Ảnh” đã báo cáo rằng vị trí của Afangso Davis có thể bị bỏ lại. mặt sau.Afangso Davis đã chơi thay mặt Canada trong cuộc thi quốc tế này, nhưng anh ta bị thương trong trò chơi.Tuy nhiên, khi Afangso Davis rời tòa án, anh ta đã không quay lại hoặc sử dụng thiết bị bảo vệ.Theo “bức ảnh”, Afangso Davis có thể bị thương ở đầu gối trái. Nếu anh ta vắng mặt, Lucas Elnsanders sẽ chơi lưng trái, và bàn chân Pháp đã hoàn toàn hồi phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *