Theo báo cáo “Ảnh”, Bayern đã hủy hợp đồng với nhóm xổ sốamtham Khảo miền bắc . Hiện tại, các thành viên của ban giám đốc của Bayern đã giảm xuống còn 4.Jorge Walker đã làm việc tại Bayern từ năm 2013. “Bức ảnh” được xác nhận thông qua thông cáo báo chí đơn giản của Bayern rằng Wak 53 tuổi đã rời Hội đồng quản trị của Bayern. Mức lương hàng năm của Waka đạt 7 chữ số. Ông đã gia hạn với Bayern vào năm 2019 cho đến khi 2024.Trách nhiệm trước đây của Walker cũng sẽ được phân chia trong tương lai. Thành viên hội đồng Andreas Jung chịu trách nhiệm về các vấn đề quốc tế. Jan-Christian Dreesen chịu trách nhiệm về các vấn đề tiếp thị, và CEO Kahn chịu trách nhiệm về các vấn đề chiến lược.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *