Gần đây, cuộc thảo luận về Bundesliga đã giới thiệu chế độ playoff đã được đưa vào chương trình nghị sự một lần nữa. Là một quản lý cấp cao của Câu lạc bộ Bayern, vốn là tác động nhất, Kahn mở ra điều này.Giám đốc điều hành Bundesliga Hopfen đã nói trước đây: “Tất nhiên, nếu chức vô địch dữ dội hơn, giải đấu sẽ hấp dẫn hơn. “Tôi nghĩ rằng các mô hình mới như Bundesliga xem xét các trận playoff rất thú vị. Champions League cũng sẽ bắt đầu một mô hình trò chơi mới vào năm 2024. Chúng tôi cũng có hy vọng cao cho điều này.” Vui mừng hơn. Vì vậy, thật hợp lý khi xem xét một ý tưởng như vậy. Câu lạc bộ Bayern của chúng tôi luôn có một thái độ cởi mở đối với những ý tưởng mới. “

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *