Trong một chương trình của người Đức “Đêm muộn Berlin”, người dẫn chương trình rất giàu Ramdo, và cảnh đó đã cho Cross A 188bet Đuyg NHập .Chỉ cần có cuộc trò chuyện này: CLAS: Chúng ta không biết một chút, nó có bao nhiêu tiền ram?Cross: (Ah haha), tôi không có cơ hội để trở thành người đại diện của anh ấy trong nhiều năm, nhưng hãy nói rằng, anh ấy không tiêu nhiều tiền … CRAS: Vậy có bao nhiêu tiền?Cross: Nếu bạn muốn tôi, đó là từ 70 triệu euro đến 100 triệu euro.Tất nhiên, anh ấy đã không kiếm được tôi.CLAS: Đây là có.

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *