Tin tức “Tin tức thể thao thế giới”, hiện tại, Barcelona không có đủ không gian lương để ký hợp đồng với Laivan. Nhóm cần tạo thu nhập thông qua người bán và các phương thức khác để tăng không gian lương.Thế giới nói rằng mức lương của DePe, Garcia, Obameyan và Ferram Torres sẽ tăng lên một mức độ nhất định. Các hợp đồng của Besutz, Pike và những người khác cũng có các điều khoản tiền lương với sự gia tăng số năm.Do đó, Barcelona cần tạo doanh thu theo nhiều cách khác nhau để cải thiện khả năng trả lương của câu lạc bộ, chẳng hạn như ký hợp đồng với các nhà tài trợ và đạt được thỏa thuận với CVC.Một cách khác để giải phóng hiệu quả không gian lương là bán người chơi, có thể thu được nhiều thu nhập và giảm người chơi dangky Bet trong đội.Đồng thời, thế giới cũng tuyên bố rằng mặc dù Laivan đã đồng ý giảm các yêu cầu về tiền lương ở Barcelona, ​​nhưng xem xét mức lương hàng năm hiện tại là 25 triệu euro, nhưng có vẻ không dễ dàng chấp nhận giảm lương lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *