Vòng dịch mới của dịch bệnh châu Âu đã khiến chính phủ Đức điều chỉnh số lượng người tham gia vào tòa án một lần nữa và giới hạn trên giảm xuống còn 15.000, trong khi các đội thứ 4 của Bayern và Leipzig sẽ trống rỗng.Theo số liệu thống kê của “Ảnh”, Dortmund, Herita, Stugart, Menxing, Frankfurt, Cologne, Freurguson, Leverkusen, Hạn chế nhập cảnh của Hoffenheim đã giảm xuống còn 15.000 người.Giới hạn trên của Bohon, Wolf và Berfield đã giảm xuống còn 13.000 và Berlin Couplet giảm xuống còn 10.000 kubet sòng bạc ku 1.000 người và Mainz giảm xuống còn 10.000.Các cuộc thi gia đình của Bayern, Augsburg, Philt và Leipzig phải được thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *