Theo báo cáo “Thể thao”, Bayern sẽ tiếp tục chú ý đến tình hình của Harland trước tương lai của Levan.Hợp đồng của Levan và Bayern sẽ hết hạn vào năm 2023. Một số báo cáo trước đây đã báo cáo rằng ông sẽ chỉ xem xét gia hạn hợp đồng hoặc rời khỏi nhóm trước.Bayern không bao giờ từ bỏ ý tưởng đuổi theo Harland. Nhóm Tai FB88 TV luôn liên lạc với người đại diện Royla.

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *