Vào ngày 4 tháng 12, tại sự kiện truyền thông Đức “The Stuttgart News”, Tổng thống Bayern xác nhận rằng họ đã cố tình cố tình ở hậu vệ người Pháp Paval trong đội Stugart.Khi nói về sự quan tâm của Bayern đối với Paval, Hernes nói: “Nếu điều này đã có trên bảng, thì tôi sẽ thông báo điều đó hôm nay. Tất nhiên anh ấy là một người chơi mà chúng tôi quan tâm.” Không có kế hoạch cụ thể cho mùa đông hoặc mingxia chưa.Hernes: “Hiện tại, chúng tôi đã không nói về thời kỳ cửa sổ mùa đông và kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Chúng tôi đã trải qua giai đoạn giai đoạn không bị hạn chế, và chúng tôi không có thời gian để lập kế hoạch chuyển nhượng.” Henes nói rằng Bayern sẽ chuyển sang Mingxia sẽ quay lại vào mùa hè mùa hè. Hành động tại cuộc họp: “Từ ngày 1 tháng 7 W88 CA do , điều đó thực sự sẽ bắt đầu.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *