22 Bet Casino Bayern sẵn sàng gia hạn 10 triệu năm tiền lương và gia hạn sự tập trung của Schrot Baker

Tiểu sử Mesut Ozil

Theo báo cáo “Thể thao”, Bayern sẵn sàng mở một năm là 10 triệu euro tại trò chơi GO88 để gia hạn hợp đồng. Chương trình.Được biết, Bayern đã thông báo cho cơ quan của Juller rằng họ sẵn sàng cung cấp mức lương hàng năm 10 triệu euro để gia hạn Juller, và cả Ludigeig và Schlott Baker sẽ trở thành một kế hoạch thay thế không thể gia hạn.Juller có thể đàm phán với các đội khác từ tháng 1 năm sau.