Truyền thông Đức “Sport1”, Neuer hy vọng sẽ nghỉ hưu ở Bayern.Các phương tiện truyền thông tiết lộ rằng Neuer hy vọng sẽ nghỉ hưu tải Sun City .Anh ta không có ý tưởng chuyển ra nước ngoài. Mặc dù không có cuộc đối thoại đáng kể nào về việc đổi mới, điều này có thể xảy ra trong vài tháng tới.Tất cả các bên được thư giãn bằng cách đổi mới.Hợp đồng hiện tại của 36 -y -y -old Neuer sẽ hết hạn vào năm 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *