Tổng thống Bayern đã được phỏng vấn gần đây và được hỏi về chủ đề của Laivan một lần nữa.Haina nói: “Tôi đã kết thúc hết lần này đến lần khác Bất cứ ai đã xem lễ kỷ niệm vô địch vào thứ Bảy, và những người nhìn thấy Laivan trên ban công của tòa thị chính vào ngày hôm sau, sẽ không cảm thấy rằng anh ta đang bị bắt. Tức giận. “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *